ĐỒ CHƠI GIÁO DỤC GỒM SỐ, HÌNH NHIỀU MÀU SẮC GẮN NAM CHÂM KÈM BẢNG HỌC, HỘP GỖ

    385.000 265.000

    Mã sản phẩmST-DCGG01
    Đăc ĐiểmLàm bằng gỗ an toàn
    Bảo hành1 tháng
    Bộ số, hình bằng gỗ ép, 1 mặt có nam châm, 1 mặt in số, hình nhiều màu sắc Bảng 2 mặt viết phấn và bút dạ